Styl nauczania

Zajęcia na kursach języka niemieckiego w naszej szkole prowadzone są metodą komunikacyjną, na bazie podręczników najnowszej generacji, przy pomocy nowoczesnych środków audiowizualnych. Rozwijamy podstawowe sprawności: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie z naciskiem na mówienie (w języku niemieckim oczywiście). Lekcje są urozmaicone, tematyka dostosowana do standardowych egzaminów międzynarodowych, egzaminu maturalnego oraz potrzeb osób wyjeżdżających za granicę zarówno do pracy jak i w celach turystycznych. Uczymy języka niemieckiego, jakim posługują się na co dzień współcześni Niemcy, Austriacy czy Szwajcarzy.

Prowadzenie zajęć

Kursy odbywają się w małych grupach (3 – 8 osób), prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych lektorów, życzliwa atmosfera stwarza optymalne warunki sprzyjające otwarciu się i swobodnej konwersacji.

Sprawdzanie wiedzy

Zdobywana wiedza jest sprawdzana i utrwalana na bieżąco, po pomyślnie zdanym egzaminie semestralnym uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu języka niemieckiego.

Egzaminy

Naszych kursantów przygotowujemy do:

  • międzynarodowych egzaminów organizowanych przez Instytut Goethego na wszystkich poziomach
  • egzaminów maturalnych
  • egzaminów gimnazjalnych
  • podjęcia pracy za granicą z komunikatywną lub zaawansowaną znajomością języka z uwzględnieniem specyfiki niemieckiego języka zawodowego.

Skontaktuj się z nami i zapisz na wybrany kurs języka niemieckiego.

KONTAKT >>